Ooit gehoord van de plan-do-check-act cirkel en wat het doet voor je bedrijf? PDCA betekent in het kort het aanbrengen van een continu proces van verbeteringen in je bedrijf. Het wordt weergegeven als acties die elkaar opvolgen in een cirkel. Het versterkt de basis van je bedrijf en zorgt zo voor efficiëntie en groei. Hoe werkt nu die PDCA-cirkel?

Plan

Het begint allemaal bij het probleem(plan). Neem nu de teamoverleggen. Vaak komen er hier problemen naar boven waar teamleden tegenaan lopen. Dan is het goed om de kern van het probleem in kaart te brengen. Gaat het hier om een gebruikersfout, hoe vaak komt het voor of is het een technisch issue en hoe vaak komt die fout voor? Zodra helder is wie erbij betrokken is, wat het feitelijke probleem is en waar of wanneer het zich voordoet en dan ook hoe vaak en waarom, dan ontstaat er een goed beeld van het probleem. Een voorbeeld dat ik kan geven is van een probleem op een website dat later een onderdeel bleek te zijn van een groter probleem. Uiteindelijk is toen besloten om de gehele website opnieuw op te bouwen zodat alle fouten eruit waren.

Do

Als het probleem helder is, dan is het vervolgens natuurlijk zaak om dit probleem daadwerkelijk aan te gaan pakken. Met bijvoorbeeld een projectplan (als het onderdeel is van een groter geheel) ga je dan aan de slag. Is het probleem “kleiner”, dan vraag je een teamlid met de betreffende expertise om het probleem aan te pakken en te zorgen dat het zich niet weer voordoet.

Check

Nadat de activiteiten die gepland waren om het probleem op te lossen, zijn uitgevoerd, is het zaak alles te evalueren. Nu dient er “gecheckt” te worden of het probleem volledig is opgelost of dat er nog losse eindjes moeten worden opgelost. Indien er sprake is van een project dan ga je het project evalueren en de behaalde resultaten vergelijken met wat je voor ogen had. Waarom zijn de resultaten wel of niet gehaald?

Act

Op basis van wat er in de “check-fase” naar boven komt, neem ik als Integrator het besluit of er moet worden bijgestuurd en leggen we de nieuwe werkwijze vast in een procesbeschrijving. Dat betekent dat we het project/het traject of een enkele verbetering gaan standaardiseren. Deze stap wordt helaas vaak vergeten terwijl dit misschien wel de belangrijkste stap is! Het betekent het waarborgen dat een werkwijze die de verbetering opleverde, de volgende keer ook wordt gevolgd. De volgende keer werk je volgens de nieuwe werkwijze en mogelijk komen daar ook weer nieuwe plannen uit die weer worden opgevolgd in de cyclus. Op deze manier ontstaat er een continu proces van verbeteren (PDCA!) en zet je elke keer weer stappen om je bedrijf effectiever en efficiënter te laten draaien! Wil je weten of het werken met een Integrator iets voor jouw bedrijf is?  Neem eens contact op voor een gratis adviesgesprek!