Onderdeel van mijn werk als Integrator is inzicht krijgen in de financiële situatie van de ondernemer. Bij voorkeur samen met een financieel specialist in de organisatie.

Dit staat en valt bij een goede planning. 

Onderstaand staan vragen die we in kaart brengen in de eerste gesprekken. 1. Wat voor doelen heb je voor ogen voor het nieuwe jaar en welke investeringen horen daarbij? 2. Hoe zit het met je liquiditeit als je die investeringen op een bepaald moment in het jaar gaat doen? 3. Heb jij inzicht in de kosten die je maakt in je bedrijf en heb je voldoende kennis om die bij te sturen   bijvoorbeeld? 4. Heb je inzicht in de resultaten van je bedrijf en weet je waarom het resultaat van de vorige maand  hoger of lager is uitgevallen? 5. Groeit je bedrijf en zo ja hoe snel? Kun je al een nieuwe medewerker aannemen of is het daarvoor nog te vroeg?  Aan de hand van de balans en Verlies-&Winstrekening van je boekhouder gaan we daarmee aan de slag.  Heb je het idee dat je teamkosten of marketingkosten niet in verhouding staan met je omzet? Samen kijken we naar je financiële situatie en waar eventueel bespaard moet worden. Vaak zijn de kosten van inhuur personeel een grote kostenpost. Weet jij hoeveel % van je omzet naar personeelskosten gaan bijvoorbeeld?  Aan de hand van de planning die we samen opstellen komen we ook uit bij KPI’s en cijfers die nodig zijn om die planning te halen. Deze worden in een dashboard samengevat zodat er elke week gericht gestuurd wordt op de cijfers die behaald moeten worden.

Resultaten van een goede planning en het opstellen van KPI’s en doelen

1. Team richting geven : hier werken we met z’n allen naar toe 2. Controle over de kosten : er vliegt niet meer uit dan strikt noodzakelijk is. Je weet ook wanneer je bijvoorbeeld een nieuwe medewerker kan aannemen of andere investering kan doen. 3. Cashflow : met name als je in een branche werkt waar je met seizoenen te maken hebt is het fijn om inzicht te hebben wanneer je een buffer moet hebben. 4. last but not least: inzicht hoe je bedrijf draait en dus gericht zijn op winst in je onderneming. Ik haak graag een financieel specialist aan die ons ondersteunt bij onze vraagstukken. Zoals bijvoorbeeld de juiste hoeveelheid voorraad of het opstellen van een financiele planning of financieringsplan. Samen geven we dan antwoord op de vragen die je bent tegengekomen in het eerste deel van deze pagina: 1. Sturen op winst, eigen vermogen of kasstroom. Maakt mijn bedrijf voldoende winst of draaien we juist verlies en waardoor wordt dit veroorzaakt? 2. Wil je het salaris dat je jezelf uitkeert verhogen en per wanneer of hoe is dit te realiseren? 3. Aan welke knoppen kan ik draaien om de winst in mijn bedrijf te vergroten? 4. Moeten we de kosten verlagen en welke kosten moeten dan verlaagd worden en hoe? 5. Zijn er wellicht processen die verbeterd dienen te worden? 

Plan/ do/ check/ act

Het financiele proces is een continue proces dat zich elke week/maand/jaar herhaalt. Het is continue “PLAN/DO/CHECK/ACT” voor wie daarmee bekend is. Je plant je doelen/plannen, maakt een begroting etc, je voert ze uit, je checkt de resultaten met de begroting, leert ervan en stelt ze bij voor de volgende periode en zo herhaalt deze cyclus zich weer. Een integrator helpt niet bij het opzetten van een boekhouding. Een boekhouder is daarin gespecialiseerd en kan dit aanzienlijk beter. Zij helpt ook niet bij het verzorgen van een loonadministratie of het opstellen van jaarcijfers. Een ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van bewijsstukken en het doen van betalingen.  Een integrator ondersteunt de ondernemer wel bij het maken van de planning, doelen en KPI’s. Ze helpt de ondernemer ook meer inzicht te krijgen in de eigen financiele organisatie en waar verbeterd kan worden en bij het maken van dashboards om inzicht te houden. Wil je eens van gedachten wisselen over jouw inzicht in je financiele onderneming? Neem dan contact op en dan gaan wij samen aan de slag!

Keertje kennismaken?

Ben je benieuwd hoe wij jou als visionaire ondernemer binnen één maand uit de operatie halen, zodat jij je volledig kunt richten op de verdere ontwikkeling en strategie van jouw organisatie?