Hoe ziet een traject eruit?

de start met een Integrator

Als eerste hebben we een adviesgesprek /inspiratie gesprek om te kijken of je met jouw bedrijf wel echt aan een Integrator toe bent en om te kijken of er een klik is.

In een dergelijk advies of inspiratie gesprek bespreken we samen:

 1. Jouw pijnpunten
 2. Hoe je team er nu uit ziet
 3. Hoe je data eruitziet (zowel marketing als financieel gezien)
 4. Welke processen er al wel of niet in kaart zijn gebracht.
toekomst-christen-woltjer

Uiteraard vertel ik over mijn werk als integrator en leg ik uit waar ik als Integrator jouw business kan ondersteunen en hoe ik dat aanpak. Mocht jij dat ook als positief ervaren, dan plannen we een strategieochtend of middag in.

Ter voorbereiding op deze strategie dag stuur ik je alvast 1 A4 waarin de doelen voor de komende 3 jaar, 10 jaar en 1 jaar mogen worden ingevuld.
Door daar alvast over na te denken, kan daar tijdens de strategiedag verder op ingegaan worden.
Om inzicht te krijgen in de financiële situatie van het bedrijf, ontvang ik graag de balans en V&W rekening.
Verder ontvang je van mij een vragenlijst die na het invullen meer helderheid geeft hoe wij als duo te werk gaan en waar mogelijk onze blinde vlekken zitten.

 

de Strategiedag

Op de strategiedag zelf “haal ik jouw hoofd leeg”.
Of te wel alle issues die jij ervaart, alle operationele zaken die je nu nog zelf doet, maar eigenlijk moet delegeren, die zetten we op papier. Projecten die op de plank liggen te verstoffen, worden afgeveegd en in detail besproken en die projecten krijgen een plek in de planning. Je financiële situatie en investeringswensen voor het komende of lopende jaar worden besproken.
Je deelt met mij eventuele processen die al zijn uitgewerkt en een dashboard, als dat er al is.  Verder ontvang ik ook graag een organisatieschema, als dat er al is of andere informatie (DISC bijv.) van het team.

Na de strategiedag werk ik alle input verder uit, zodat alles overzichtelijk op max. 4 A4’tjes beschikbaar is. 

Op basis hiervan kun je besluiten of je verder wil met een Integrator en zo ja dan zullen we de verdere stappen bespreken.

   

  1 document met alle afspraken

  Na de strategiedag leg ik alle afspraken vast in 1 document. Daarin staat waar wij als team aan gaan werken, waar ga ik als Integrator mee aan de slag en welke zaken jij als ondernemer en visionair hebt te doen om bijvoorbeeld taken over te dragen naar mij of een teamlid.

   Kennismaken?

   Samen kijken we naar jouw bedrijf, plannen en ideeën maar ook naar knelpunten.

    

   Wat mag je verwachten van onze samenwerking?

   Ik heb mijn werkzaamheden door Frances Blomberg laten vastleggen in deze visual. 

    

    Het is eigenlijk zoals een mooie (moes)tuin onderhouden en daar de vruchten of bloemen van plukken. Je kunt het ook vergelijken met een orkest waar het samenspel van alle muzikanten een prachtig muziekstuk voortbrengt.

    Het start allemaal bij het idee van de ondernemer/visionair links op de visual. Hij of zij ziet een mooie bloem voor zich, een project of product dat er om vraagt om te worden uitgevoerd. De visionair heeft alleen geen idee waar de tijd vandaan gehaald moet worden om daarmee aan de slag te gaan. Het vraagt nogal wat om (ook al heeft de ondernemer een fantastisch team) aan de overkant te komen en de mooie bloemen daadwerkelijk te zien groeien. Dat is het moment om een Integrator in te schakelen.

    

   Sparringpartner

   Ik denk strategisch met je mee en zorg ervoor dat het idee van die mooie bloem ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd en dan niet door de ondernemer zelf maar door het team. Samen bekijken we welke strategie we hanteren voor de komende maanden en ik zal vervolgens de acties die daarbij horen uitzetten in het team en zorgen dat alles soepel verloopt. De Integrator werkt als filter voor het team en klankbord.

   Integrator: inzicht in data

   Daarbij is het essentieel om te blijven werken aan het versterken van de basis van het bedrijf. Zonder sterke basis geen groei. Dat betekent dat alle teamleden op de juiste plek zitten en met de juiste zaken bezig zijn.  Het betekent ook dat processen in kaart zijn gebracht en helder zijn voor het team. Verder is het belangrijk dat zowel Integrator als ondernemer/visionair inzicht hebben in hoe het bedrijf draait en aan welke knoppen gedraaid kunnen worden om resultaten te verbeteren, te zorgen voor groei.

   Automatiseren en structureren

   Of te wel we starten met het structuren van het team. de processen en de data.

   Heeft een teamlid extra ondersteuning nodig of moet er een extra teamlid bij om het werk goed te kunnen uitvoeren dat we in het strategisch plan hebben genoteerd? Dan zorg ik ervoor dat dat het teamlid wordt aangetrokken. 

   Welke processen zijn nog niet beschreven en zijn essentieel voor de bedrijfsgroei? Ook die pakken we gelijk aan vanaf de start.

   Bestaat er nog geen dashboard dan zal ook dat in de eerste maanden worden opgezet om direct te meten. Indien nodig wordt er een 0-meting genoteerd voor bijvoorbeeld een SEO project zodat helder is welke resultaten we boeken.

   Integrator: inzicht in data

   Het is al genoemd. Vanaf de eerste maand werken we met een data dashboard waarin niet alleen financiele resultaten worden vastgelegd maar ook marketing resultaten. Wat levert die funnel of automation nu daadwerkelijk op, is die eigenlijk wel winstgevend?

   Integrator: inzicht in data

   Wij hebben altijd de focus op resulaten en daarvoor leggen we KPI’s vast. In het strategisch plan ligt vast wat we over een jaar bereikt willen hebben. Dat vertalen we door naar wat dat betekent voor het komende kwartaal en de komende maand. Dit leggen we vast in het metrics dashboard en we maken een teamlid verantwoordelijk voor die KPI. Elke week worden de cijfers besproken en wordt gekeken of deze in lijn ligt met de doelstellingen. Zo niet dan wordt er besproken wat er gedaan kan worden om wel de doelstellingen te halen.

   Aansturing en coaching team

   De ondernemer en de Integrator hoeven het gelukkig niet alleen te doen. Het team is de belangrijkste schakel en zal samenwerken aan het realiseren van de doelstellingen. De Integrator heeft daarin een coordinerende en coachende rol. Samen worden de doelstellingen van het bedrijf gehaald. De Integrator geeft richting en prioriteiten aan en zorgt ervoor dat de focus op het halen van de doelen blijft liggen.

   Wil je meer tijd om AAN je bedrijf te werken?

   opleiding: