Leer zelf een workflow bouwen in Autorespond

1. Presentatie: wat is Marketing Automation en welke voordelen heeft het:

3. Voorbeeld workflow punten toekennen aan je contacten:

5. Voorbeeld workflow gepersonaliseerde sales funnel:

7. Voorbeeld workflow koppeling sales funnel aan je online training:

2. Voorbeeld workflow speciale aanbieding voor je contact:

4. Voorbeeld workflow verkoop van je eindproduct in diverse stappen:

6. Voorbeeld workflow meten betrokkenheid van je contacten:

WhatsApp chat