Waarom komt je team niet zelf met oplossingen

Er worden geen verbeterinitiatieven opgezet?

Vraag je dan even af hoe jij zelf in de wedstrijd zit en stel jezelf de volgende twee vragen:

1. Is het voor je team duidelijk wat de focus is het komende jaar en de komende kwartaal?⁣
⁣2. Is het duidelijk welke resultaten je wil behalen het komende jaar en meer specifiek het komende kwartaal?⁣

Een team kan niet zonder deze informatie. ⁣
Ze vaart anders als een blinde op een wilde zee.⁣

Je bedrijf sturen op verwachtingen is een passieve actie (zie ook boek Straight-line leadership waar dat in terug komt). Sturen op commitments en afspraken brengt je bedrijf daadwerkelijk in beweging.⁣

Om te zorgen voor meer betrokkenheid en samenwerking in je team dienen een aantal componenten ingericht te zijn in je bedrijf.
​⁣⁣

Start met de bedrijfsprocessen en werkinstructies.

Op deze manier hoeven je teamleden niet uit te vinden hoe jij werkzaamheden gedaan wil hebben in je organisatie en herinnerd te worden aan terugkerende taken. Je hoeft dit niet tot in detail uit te werken, want je mag ook van je teamlid verwachten daar zelf kritisch bij na te denken.⁣

Heb je twijfels of een teamlid de job aankan of in je bedrijf past? ⁣
Dat is een onderwerp op zichzelf en zal ik later behandelen.⁣

Je teamleden laten meedenken over de toekomst en de verbeteringen in je bedrijf.

Samen bereik je meer dan alleen!⁣
⁣Door het organiseren van kwartaalmeetings en jaarmeetings tussen jou, je Integrator en het team heb je de mogelijkheid om terug te blikken op het voorgaande kwartaal, maar kijk je ook vooruit wat de plannen zijn voor het volgende kwartaal. ⁣

Het is heel waardevol om in deze meetings de inzichten en kennis op te halen van je teamleden. Hoe kan ieder met zijn of haar specialisme bijdragen aan die doelen. Ik vind het zelf ook fijn om onderdeel te zijn van een organisatie en mee te kunnen denken en doen om die doelen te realiseren. Dat zul je zelf ook herkennen, voor je teamleden is het niet anders.⁣

⁣Duidelijke doelen en KPI’s.

Deze deel je ook in de kwartaal en jaarmeetings. Wat voor doelen heeft het bedrijf, waar wil ze op focussen het komende jaar. ⁣
Deze doelen / KPI’s kun je ook weer doorvertalen naar afdeling KPI’s en KPI’s voor het individu. Dit brengt helderheid en duidelijkheid voor het team en zorgt ervoor dat je niet op de grote oceaan naar Afrika vaart terwijl je naar Amerika had willen gaan.⁣

Data!⁣

⁣Zonder data ben je ook stuurloos op die grote oceaan. Zodra je de doelen en KPI’s hebt vastgesteld voor het komende jaar of kwartaal leg je in een metrics dashboard vast wat je aan het einde van de periode gehaald wil hebben. ⁣
Bijvoorbeeld x… verkopen van product Y. ⁣
De acties om die verkoop te realiseren heb je al vastgelegd bij de doelen en KPI’s en zijn bekend bij je team. ⁣
Elke week bespreek ik met het team de data. Hoe staan we ervoor? Liggen we op koers om het doel te halen. Zo nee, wat moeten we nog doen om het doel te halen. Waar kan je bijsturen of waar kun je leerpunten uit halen zodat het een volgende keer beter gaat. Zo wel, feestje vieren dat je zo goed op koers ligt natuurlijk.⁣

Heb je hulp nodig om je doelen en KPI’s voor je bedrijf of je team vast te stellen?⁣

Ik help je graag! Je kunt een gratis adviesgesprek inplannen!