plan do check act-procesverbetering

het aanbrengen van een continu proces van verbeteringen in je bedrijf.